Betrokkenheid bij het milieu

Op Camping Valencia zijn wij bezorgd over de huidige stand van zaken op milieugebied, daarom proberen wij zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van alles wat te maken heeft met verantwoord consumeren.

Recicling

Wij hebben een systeem voor het recycleren van afval met bakken voor elk soort afval. Ziehier hoe u dit systeem correct gebruikt:

Blauwe bak

Blauwe bak: papier en karton, geen drankkartons.

Groene bak

Groene bak: Glas

Gele bak

Gele bak: Plastic, Tetrabriks, blikjes….

Bruine bak

Bruine bak: Organisch afval…

Lege batterijen

Lege batterijen kunnen in een daarvoor bestemde bak in de verschillende gebouwen worden gedeponeerd, in de containerruimte Zuid en bij de receptie.

Enkele adviezen

 • Kies producten in gezinsformaat om verspilling van verpakkingsmateriaal te voorkomen. 
 • Weiger tassen die u niet nodig hebt en neem altijd uw eigen boodschappentas mee.
 • Wanneer u “wegwerpproducten” koopt, bedenk dan of ze echt onmisbaar zijn.  
 • Retourverpakkingen verdienen de voorkeur.  

Milieuvriendelijke voertuigen

Om de dagelijkse werkzaamheden van onze schoonmaak-, begeleidings- en reparatieteams te vergemakkelijken, hebben wij nieuwemilieuvriendelijke motorfietsen en elektrische auto’s in gebruik genomen.

Dankzij de geplaatste zonnepanelen veroorzaken deze voertuigen, die met deze hernieuwbare energie worden opgeladen, GEEN verontreiniging.

Schuilplaatsen voor endemische diersoorten

Om diersoorten als de vleermuis, opgenomen in de lijst van bedreigde diersoorten in ons land te helpen, hebben wij schuiplaatsen voor deze zoogdieren geïnstalleerd en ook voor vogels als de hop en de dwergooruil.

Bovendien helpen deze dieren bij de bestrijding van plagen: een vleermuis kan meer dan 4000 muggen consumeren in slechts een nacht en de hop heeft op zijn menu de dennenprocessierups.

Laten we goed voor het strand zorgen

Wist u dat er elk jaar een gewicht van1.200 keer het gewicht van de Eiffeltorenin zee terecht komt? ¿En dat het meer dan 500 jaar duurt voordat een plastic fles is afgebroken?

Het is onze verantwoordelijkheid, wij, de mensen moeten zorg dragen voor onze oceanen . Hier volgen enkele tips voor uw dag op het strand:

Enkele adviezen

 • Verzamel het afval (sigarettenpeuken, etensresten, verpakkingen, enz.) dat u tijdens uw bezoek aan het strand achterlaat en werp het bij uw vertrek weg. Werp het niet in zee en laat het niet op het strand liggen, want het is biologisch niet afbreekbaar en is daarom verontreiniging.
 • Doe uw behoeften niet in zee, want dat draagt bij aan de biologische verontreiniging.
 • Voer geen wilde dieren en vang ze ook niet. Deze kunnen worden vergiftigd en sterven.

Zonnepanelen

Op Camping Valencia zijn we ons bewust van het belang van het beschermen van het milieu en wij steunen maatregelen die bijdragen aan het behoud ervan, waarmee de impact op het milieu wordt gereduceerd. 

Overeenkomstig deze verbintenis en dankzij de samenwerking met TURISME COMUNITAT VALENCIANA door middel van een subsidie, hebben we een fotovoltaïsche zonnekrachtsysteem geïnstalleerd.

Dankzij deze zonnepanelen gebruikt de camping gedurende 10 maanden van het jaar uitsluitend hernieuwbare energie die door onszelf is opgewekt.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen absorberen de straling van de zon en zetten zonne-energie om in elektrische energie – zo eenvoudig is het.

Wist u dat…

Hernieuwbare energie, en met name zonne-energie, een belangrijke rol s[elen bij de vermindering van de CO2-uitstoot, het broeikaseffect en de klimaatverandering.

Eén van de grootste voordelen van het gebruik van zonne-energie is dat mensen schone lucht kunnen inademen, wat rechtstreeks van invloed is op onze gezondheid.

De fotovoltaïsche panelen zijn vervaardigd van silicium, een element dat uit zand wordt gewonnen. Aangezien het een element is dat in de natuur overvloedig aanwezig is, zijn er geen grote hoeveelheden van nodig, waardoor de bodem minimaal wordt verstoord.

Suggesties om water te besparen:

 • Gebruik de papierbakken in plaats van afval (maandverband, vochtige doekjes, servetten, enz.) in het toilet door te spoelen.
 • Laat de douche niet langer lopen dan nodig is; zet hem uit als u zich inzeept.  
 • Zorg ervoor dat u de kranen heeft dichtgedraaid voordat u de bungalow of de andere gebouwen verlaat.
 • Als u defecten ontdekt aan de kranen of het waterreservoir , kunt u dat melden bij de receptie.

Suggesties om energie te besparen:

 • Houd de ramen gesloten als de verwarming of airconditioning werken en gebruik deze alleen wanneer u in de accommodatie bent.
 • Controleer voordat u de accommodatie verlaat,of het licht uit is.
 • Deze maatregelen zijn bedoeld om te voldoen aan het milieukeurmerk van de EU.